Ēkas risinājumi

  • Autonoma kondicionēšanas un apkures sistēma, kas ir individuāli regulējama katrai telpai, lai nodrošinātu patīkamu darba vidi visa gada ietvaros.
  • Centralizēta un efektīva ventilācijas sistēma
  • Pieeja ēkai un biroja telpām tiek nodrošināta izmantojot magnētisko karšu lasītāju piekļuves kontroles sistēmu.
  • Atvērtā tipa plānojums ar iespēju pielāgot telpas katra Nomnieka vajadzībām.
  • Individuāla energo uzskaites sistēma – rēķini par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši iznomātajai platībai un reālajam patēriņam.
  • Lieli logi, kas ir atverami katrā telpā un nodrošina iespēju izmantot papildus dabīgo ventilāciju.
  • Iespēja brīvi izvēlēties telekomunikāciju operatoru- Lattelecom, Optron, utt.
  • Apsargāta apakšzemes un virszemes autostāvvieta.